Werking

Een goede clubwerking valt of staat met goede regels voor sporters, trainers, ouders, vrijwilligers, officials en bestuursleden.  We dragen het Gezond en Ethisch Verantwoord Sporten (GES) hoog in het vaandel. Onder "Gezond en Ethisch Verantwoord Sporten" vind je de gedragscodes die in onze zwemclub gevolgd dienen te worden. Zijn er toch vragen of opmerkingen dan kan je steeds contact opnemen met Elke Boelanders als aanspreekpunt voor GES gerelateerde onderwerpen. 

Elke Boelanders contacteren via:
         tel: 011 / 82 12 04
         vertrouwenspersoon.dbt@gmail.com
         aanspreken in het zwembad

Je kan ook alle bestuursleden, trainers, officials en vrijwilligers bereiken via mail: info.deberingsetuimelaars@gmail.com